Pedagogische eenheden en personeel

Schooljaar 2018- 2019

Directie: De heer Jef Deschuyffeleer

De organisatie van de leerlingengroepen of pedagogische eenheden is van verschillende factoren afhankelijk. Ten eerste speelt de leeftijd van het kind een belangrijke rol. Daarnaast is vooral het ontwikkelingsniveau van het kind bepalend bij de indeling van de klasgroepen. Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind terechtkomt. Indien er zich tijdens het schooljaar een wissel van klasgroep opdringt, wordt dit mondeling en schriftelijk aan de ouders gecommuniceerd. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom.

 

Type Basisaanbod

“wilde dieren”

Bij de wilde dieren komen de gekende vakken uit het basisonderwijs aan bod. Stap voor stap leren deze kinderen lezen, schrijven en rekenen. Iedere leerling wordt begeleid op eigen niveau en tempo. Hierdoor kunnen de schoolresultaten van de schoolverlaters wel eens onderling verschillen. Er is ook ondersteuning van logo, kine en ergo. Op dertienjarige leeftijd worden deze kinderen doorverwezen naar het secundair onderwijs om later in het arbeidscircuit of in een beschermd milieu werk te vinden.

Poema's

Panters

meester Koen

juf Betty


Beren

juf Ellen


Wolven

juf Tina

 

Type II kleuter

“insecten”

Een positieve ingesteldheid is nodig voor een positieve ontwikkeling. Daarom zijn ‘zich goed voelen’ en ‘graag naar school komen’ de eerste belangrijke doelstellingen binnen de kleuterwerking. Deze klassen werken rond eenzelfde thema. Wanneer mogelijk wordt er klas overschrijdend gewerkt. Via vrij spel, begeleid spel, speltraining en speelleren ontdekken de kleuters de wereld. Ook zelfredzaamheid en communicatie in al zijn vormen zijn een belangrijk aspect binnen deze klassen. Bij de oudere kleuters komt het domein ‘sociale vaardigheden’ meer aan bod. In de kleuterwerking zijn er drie klassen voor kinderen met een diagnose van ‘Autisme Spectrumstoornis’ (ASS). Hier wordt er gewerkt volgens het TEACCH-programma.

 

Rupsen

juf Laura

Krekels

juf Ann

Lieveheersbeestjes

juf Monica

Vlinders

juf Kristel

Bijtjes

juf Katrien VT

Libellen

juf Emilie

 

Type II lager

 

Door de leer- en ontwikkelingsbehoeften bij deze leerlingen te herkennen kunnen we werken aan een maximale ontplooiing van de persoonlijkheid en bouwen aan een positief zelfbeeld zonder het sociale en het emotionele uit het oog te verliezen. Belangrijk is dat onze kinderen zich in de eerste plaats veilig, geborgen en aanvaard voelen. Leren en zich ontwikkelen is de volgende stap.


“zeedieren”

Deze klassen vormen de leef-leergroepen van Spes. In deze groepen is ‘zich goed in zijn vel voelen’ een belangrijk gegeven. Het centrale uitgangspunt is het ontwikkelen van een werkhouding. Deze omvat zowel het lerende maar vooral het praktische.

Andere belangrijke doelstellingen zijn het bevorderen van de zelfredzaamheid, ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden en het aanleren van functionele, schoolse vaardigheden.

Dolfijnen

juf Gerda

Vissen

juf Laila

 

“vogels”

Naast de schoolse vaardigheden is communicatie in al zijn vormen en de zelfredzaamheid heel belangrijk. De motivatie, interesse en het initiatief bij onze leerlingen moeten we blijven stimuleren om een positieve relatie verder op te bouwen en te onderhouden. Onze leerlingen hebben nood aan concreet en ‘ervaringsgericht’ werken en probleemoplossend denken.

Eendjes

juf Marion

Merels

juf Sarah

Zwanen

juf Inge

 

 

“knaagdieren”

In de auti-klassen wordt er gewerkt volgens het TEACCH-programma. We verduidelijken de omgeving, werksystemen en activiteiten via visualisatie en aangepaste communicatiestijl op het niveau van het kind.

Naast schoolse vaardigheden richten wij ons ook op werkgedrag, werkvaardigheden, communicatie, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, huishoudelijke vaardigheden, zinvolle vrijetijdsbesteding en motorische ontwikkeling. Hierdoor krijgen ze de kans om op een zelfstandige manier te leren functioneren binnen de klas, de turnzaal en de therapielokalen. Aan de hand van buitenschoolse activiteiten leren de kinderen ook buiten de vertrouwde omgeving om te gaan met verandering en nieuwe situaties. Individualisatie is bij dit alles zeer belangrijk: ieder kind heeft een programma aangepast aan zijn of haar specifieke noden. Een intense samenwerking met de ouders is onontbeerlijk, ouders zijn partners in het begeleidingsproject. Onze belangrijkste taak is het ‘auti-denken’ te proberen te begrijpen en onze benadering daaraan aan te passen.

Hamsters

juf Saar

Konijntjes

juf Annelies

Marmotten

juf Els

Bevers

Eekhoorntjes

juf Nathalie

juf Kim

 

Extra begeleiding

Bewegingsopvoeding en zwemmen :

meester Gert

Creativiteit :

juf Kristien

ICT- leerkracht:

juf Frederika

Ambulante leerkrachten :

juf Katrien VB, juf Tinne, juf Onah, meester Sam, juf Veronique

Gok-leerkracht:

juf Veronique

Kinderverzorgster :

juf Kris, juf Griet

Logopedisten :

juf Marleen, juf Ann M., juf Maité, juf Anneleen, juf Marieke

Kinesitherapeuten :

juf Gertie, juf Claudine, juf Pascale, juf Elisabeth, juf Pommeline

Ergotherapeut:

juf Jolien, juf Lotte

Orthopedagoge :

juf Tatjana

Beleidsondersteuner:

juf Lore

ICT- ankerfiguur:

juf Frederika

Administratief medewerker:

juf Annemie B.

   
© SpesBuBaO