Schooljaar 2016 – 2017

Schoolbestuur vzw Sint-Goedele Brussel

Administratieve zetel:

Verheydenstraat 39

1070 Anderlecht


Voorzitter:


De heer G. Van Waeyenberge

Leden:

Mevrouw M. Chielens

De heer V. Coppieters

De heer P. Cools

De heer D. Engels

De heer K. Guschoven

Mevrouw D. Lambrighs

De heer X. Liénart

De heer H. Mariën

De heer G. Parewyck

De heer B. Scheurs

De heer J.-M. Sempels

De heer H. Servé

Mevrouw J. Van den Bempt

Mevrouw M. van den Broeck

De heer P. Vandewiele

De heer F. Van Gool


Algemeen directeur:

De heer P. Vandermot


Lokaal bestuur Spes BuBaO

Leden:Directeur:

De heer J. Deschuyffeleer

Ouderkern:

Voorzitter:

 

Secretaris:

De heer. E. Indesteege


Leden:

Mevrouw S. Dangis

Mevrouw E. Shoemaker


Personeel:


   
© SpesBuBaO