INSCHRIJVEN in SPES BuBaO


Richtlijnen en data voor de inschrijvingen voor 2020 - 2021


Omwille van de Corona-maatregelen (COVID-19) zijn inschrijvingen op de school momenteel niet mogelijk.

Daarom zal er gewerkt worden met een aanmeldingsprocedure.

 

Om uw kind te kunnen inschrijven op de school moet u het eerst aanmelden.

Hoe en wanneer kan u uw kind aanmelden?

Contacteer de school bij voorkeur via mail tussen 4 mei en 26 mei (12u) 2020. Indien mailen niet mogelijk is of er bijkomende vragen zijn, kan dit ook telefonisch.

De school registreert de aanmelding van uw kind en bezorgt u het ingevulde aanmeldingsformulier. Dit formulier is het bewijs dat uw kind aangemeld is.

De school heeft de volgende gegevens nodig:

- Aanmeldingsformulier voor type 2 of type basisaanbod (zie onderaan)

- Het verslag M-decreet of het voorlopig document van het CLB voor de inschrijving in het buitengewoon onderwijs

- Documenten over de kennis van het Nederlands van de ouders (indien u gebruik wil maken van de voorrang voor kinderen met minstens één ouder die voldoende Nederlands kan).


1.
Bewijs van voldoende kennis van het Nederlands:

o een Nederlandstalig diploma van minstens secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs

o een Nederlandstalig getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs

o een bewijs dat de ouder minstens niveau Nederlands B2 heeft

o een SELOR-attest van ’voldoende kennis’ van het Nederlands

o een bewijs dat de ouder 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)

2. Bewijs van verwantschap

De houder van het diploma moet een ouder zijn van de leerling. U kan dit bewijzen met een kopie van de KIDS ID, een attest van gezinssamenstelling of een kopie van de geboorteakte.

De houder van het diploma moet een ouder zijn van de leerling. U kan dit bewijzen met een kopie van de KIDS ID, een attest van gezinssamenstelling of een kopie van de geboorteakte.

- Document GOK (zie onderaan)

Hoe worden de plaatsen toegewezen?

- Eens de aanmeldingsperiode afgesloten is, worden de aangemelde leerlingen geordend. Meer informatie over hoe die ordening juist gebeurt, vindt u op de website www.inschrijveninbrussel.be

- Op 5 juni ontvangt u een toewijzingsbericht. In dit bericht staat of uw kind een plaats gekregen heeft of niet. Hebt u geen plaats? Dan ontvangt u een weigeringsdocument samen met uw toewijzingsbericht. Daarop staat de plaats van uw kind op de wachtlijst vermeld.

Inschrijven

- Neem meteen na het ontvangen van uw toewijzingsbericht contact op met de school om een afspraak te maken om uw kind in te schrijven. Uw kind moet ingeschreven worden tussen 8 juni en 26 juni 2020.

Vrije inschrijvingen

- Vanaf 29 juni starten de vrije inschrijvingen. Heeft de school nog plaatsen? Dan kan iedereen nu inschrijven voor deze plaatsen. Is er geen plaats meer? Dan krijgt u een plaats op de wachtlijst. De school contacteert u, als er een plaats vrijkomt.

Tijdslijn

Periode

Begin

Einde

Aanmeldingsperiode

4 mei 2020

26 mei 2020 (12u)

Scholen bezorgen aanmeldingsregister aan LOP

26 mei 2020, 16u

Afstandsberekening

27 mei 2020

28 mei 2020

Ordening en toewijzing

29 mei 2020

5 juni 2020

Scholen ontvangen toewijzingslijst

5 juni 2020

Versturen toewijzingsberichten en weigeringsdocumenten naar ouders

5 juni 2020

Inschrijvingsperiode aangemelde leerlingen

8 juni 2020

26 juni 2020

Vrije inschrijvingen

Vanaf 29 juni 2020

Aanvraag inschrijving 2020 – 2021 : Type 2

Aanvraag inschrijving 2020 – 2021 : Basisaanbod

GOK-vragen

Gelieve ons eerst per mail te contacteren!

Contactpersonen:

Lore Boelens (psychologe) op het nummer 02 426 61 23 of via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

of

Tatjana Dessers (orthopedagoge) op het nummer 02 426 61 23 of via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

PDF-documenten

Aanvraag inschrijving 2020 – 2021 : Type 2

Aanvraag inschrijving 2020 – 2021 : Basisaanbod

GOK-vragen

 

De word-documenten kan U hier downloaden

www.spesbubao.be/documentenouders

 

 

Contactpersonen:

Lore Boelens (psychologe) op het nummer 02 426 61 23 of via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

of

Tatjana Dessers (orthopedagoge) op het nummer 02 426 61 23 of via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


 

   
© SpesBuBaO